Kat Planları:

Yasal Uyarı

Yalçınkaya Yapı İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti bu broşürdeki planlar ve detaylar üzerinde önceden haber
vermeksizin değşiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu broşürde yer alan detay ve donanımlar teknik
şartname, sözleşme eki, projeler ve mahal listesinde yer almıyorsa opsiyoneldir. Bu projedeki mimari
projeler inşaa edilecek yapı için bir tasarımdan ibarettir satın alacağınız konutun tatbikat projesi bu yapı
için alınmış inşaat ruhsatının ekinde ilgili idarece onaylı projedir. Bu broşür Flora Antik'in satışları için
hazırlanmıştır